Home > Events > Pitching județean – județul Maramureș
07 November, 2018
10:00 am
2:00 pm

La pitchingurile județene din cadrul programului de antreprenoriat CRITBIZ participă primii max. 15 de participanți de pe listele județene, clasate pe baza punctajului acordat de juriu.

Fiecare dintre aplicanți (împreună cu echipa, după caz), va avea la dispoziție 5 minute să își prezinte planul de afaceri, după care va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri de 3 minute.

Pe baza punctajelor obținute pe planul de afaceri, respectiv pe prezentare, vor fi selectate 4 planuri de afaceri care vor obține finanțare nerambursabilă.